Manchester United chính thức xác nhận rằng sự vắng mặt của Ronaldo trong trò chơi trước đó đã nhắc lại: Anh ấy là một Cara Gambar Bola Sepak không phải là người không bán

Manchester United đã chính thức xác nhận rằng Ronaldo vắng mặt của sự nhắc lại của PREGEN: Anh ấy là một sản phẩm không bán hàng [Cara Gambar Bola Sepak]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 8 tháng 7:Lý do gia đình. Đồng thời, người phát ngôn của Manchester United đã nhắc lại câu lạc bộ