Công Vinh xót xa khi Thủy Tiên sáng đi cắt chỉ, chiều đội nắng đi tình nguyện rồi về lăn ra ốm

Công Vinh xót xa khi Thủy Tiên sáng đi cắt chỉ, chiều đội nắng đi tình nguyện rồi về lăn ra ốm

Mấy ngày nay, việc ca sĩ Thủy Tiên – vợ cựu cầu thủ Lê Công Vinh – được nhắc đến nhiều với nghĩa cử