FCThànhCổvôđịchCúpĐạiViệt–KhíPháchViệt

FCThànhCổvôđịchCúpĐạiViệt–KhíPháchViệt

Chiều ngày 10/10, tại sân Ngọc Châu, Vinh, Nghệ An đã diễn ra trận chung kết Cúp Đại Việt – Khí Phách Việt giữa FC Thành Cổ và FC Minh Hồng.