FCHộiĐồngNiênẤtSửu1985HN-Nhữngđôichânkhôngmỏi!!!

Bóng đá luôn là sợi dây gắn kết cộng đồng và sau những tấm gương anh chị lứa 92-95, 93-96, 94-95…gây dựng thành công để có những tiếng vang nhất định. Hội đồng niên Ất Sửu 1985 quyết định thành lập 1 đội bóng để giao lưu chia sẻ, gắn kết chặt chẽ tình đoàn kết.