Trái tim ấm áp! Những người da đen Tây Ban Nha sẽ mặc “Vũ Huẩn Trâu”

Trái tim ấm áp! Những chiếc áo phông của Tây Ban Nha sẽ mặc áo phông “Vũ Hán”ở nhà