Duy Mạnh – Đình Trọng: Những lá chắn thép của CLB Hà Nội và Olympic Việt Nam

Duy Mạnh – Đình Trọng: Những lá chắn thép của CLB Hà Nội và Olympic Việt Nam

Câu lạc bộ Juventus suốt nhiều năm qua luôn tự hào vì đóng góp cho đội tuyển Italia nguyên một dàn