TriềuKhúc-Cảmơn,tạmbiệtmộtbiểutượng

Trải qua 7 năm niếm đủ thăng trầm, cái tên Triều Khúc đã trở nên gần gũi mà thân thương tới lạ thường trong lòng mỗi người yêu mến bóng đá phong trào thủ đô. Đối với tất cả, Triều Khúc là một phần trong quá khứ đầy tự hào của HPL.